Kanada Öğrenci Vizesi ile Sınır Kapısından Geçiş Koşulları

Kanada Öğrenci Vizesi ile Sınır Kapısından Geçiş Koşulları

Kanada’ya eğitim amaçlı seyahat eden öğrencileri, Kanada sınır kapılarında,  Kanada gümrük görevlileri (CBSA Officer) tarafından karşılanmaktadır.

CBSA yetkilileri Kanada’ya giriş yapmak isteyen öğrencilerden, Kanada’ya seyahat amacını beyan eden evrakları sunmalarını talep eder. Kişi adına düzenlenmiş geçerli bir pasaport ile, Kanada öğrenci vizesi başvurusu yapılan Kanada Konsolosluğu vize ofisinden verilen Okuma İzni Onay Belgelerinin birlikte sunulması çok önemlidir. CBSA görevlisi ancak bu belgeler yardımıyla Kanada Okuma İznini (Study Permit) düzenleyebilmektedir. Okuldan gelen Transkript Belgesi (Okul Kabul Belgesi) veya Kabul Mektubu sunulması gereken evraklar arasında mutlaka yer almalıdır. Kanada’da öğrenim süresince ihtiyaç olunan maddi kaynağın ibrazı da zorunludur. Kanada Öğrenci Vizesi başvurusunda sunulan Kanada Davet Mektubu ve diğer resmi evrakların da, Kanada’ya giriş yapacak öğrencilerin yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Gümrük görevlisi tarafından istenilen evrakların ibraz edilememesi ya da belgelerde eksiklik/ yanlışlık olması durumunda, Kanada’ya giriş yapılamama riskini doğuracaktır. Kanada Öğrenci Vizesi dahil yukarıda adı geçen evrakların tümünün beyanı halinde bile Kanada’ya giriş garantisi bulunmamaktadır. Ülkeye giriş çıkış yapan yabancılar için Göçmenlik ve Mülteci Koruma Kanunu (IRPA) ve ilgili yönetmelikler (IRPR) doğrultusunda değerlendirme yapılarak, sınır geçişleri düzenlenmektedir.

Kanada sınır kapısından geçişte herhangi bir sorun olmadığı takdirde, sınır yetkilileri, öğrencinin geçiş iznini onaylayarak, okuma izni (study permit) düzenlemektedir. Okuma izni belgesi üzerindeki bitiş tarihi aynı zamanda ülkeden ayrılma tarihi anlamını taşımaktadır.

Kanada’da eğitim gören öğrencilerin, ülke dışına çıkabilmesi ve tekrar Kanada’ya giriş yapabilmesi için geçerli bir pasaport ve Kanada’da öğrenim gördüğüne dair geçerli Eğitim İzni (Study Permit) ve geçerli Kanada öğrenci vizesinin yanında olması gerekir.

Kanada Devleti, yabancı öğrencilerin seyahat sağlık masraflarını karşılamaması nedeniyle, Kanada’da okumak isteyen yabancı öğrencilerinin sağlık sigortalarını kendilerinin satın alması zorunludur. Okulun bulunduğu eyalette tanınan seyahat sağlık sigortası hakkında detaylı bilgiyi eğitim kurumundan alabilirsiniz.