Kanada Göçmenlik ve ülkeye giriş koşullarına ilişkin,

Kanada Bakanlığı Belirlediği Şartlar Dahilinde Yabancılara Negatif Takdir Yetkisi Kullanabilecek !

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı’nın takdir yetkisi ile ülkeye giriş yapmak isteyen yabancıların, halk güvenliği sebebiyle maksimum üç yıl süre ile Kanada’ya giriş iznine ve Kanada Vize başvurusuna izin vermeme hakkını saklı tutacak.

Kanada Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasası’nın (IRPA) ülkeye kabul edilemezlik maddeleri uyarınca, Kanada Göçmenlik Bakanlığı Kanada’ya giriş yapmak için Kanada vizesi başvurusunda bulunan kişiler, IRPA tarafından kabul edilemez davranışları, etkinlikleri ve durumları sergilediği belirlenmesi halinde, haklarında Kanada’ya giriş yapamaz ve Kanada Vizesi alamaz kararı verilmesi kararlaştırılmıştır.   

Kanada’ya seyahat etmek isteyen yabancıların, kamuya açık olarak yaptığı yayın, yazı, materyal dağıtımı gibi yollarla bir internet sitesinde yapılan yorumlarda dahil olmak üzere yaptığı paylaşımlarda, aşağıdaki belirlenen durumlara dahili söz konusu olması halinde, yabancının Kanada vizesi başvurusu kabul edilmeyecektir.   

Terörist faaliyetleri teşvik etmek, Kanada ya da BM’nin yasaklı grup ya da kurumlarını övmek, diğer insanları terörist aktiviteye ya da şiddete yönlendirmeye çalışmak, belirli bir gruba karşı şiddet oluşturacak nefret söylemleri oluşmak ve ciddi suçları öven/destekleyen demeçlerde bulunmak gibi eylemlerde bulunan yabancıların Kanada’ya girişleri engellenecektir. Kanada Devleti başlatmış olduğu bu uygulama ile artık nefret suçu ve terörizmi önleme tedbirlerini gözlem altına almayı amaçlamaktadır. 

Kanada’nın ambargo koyduğu bir ülkeden gelecek olan bazı yabancılara da, Kanada Vizesi verilmeme hakkı doğmaktadır. Ambargo konulan ülkelerden gelen üst düzey devlet görevlileri ya da devlet adına herhangi bir kurumu yöneten ya da sahibi olan temsilciler ve bu temsilcilerin yakınları veya ortaklarına da Kanada vizesi verilmemesi karara bağlanmıştır.