Kanada vizesi ile ülkeye nasıl giriş yapılır?

Kanada Seyahati Gerçekleştireceklerin Dikkatine!

Seyahat Belgesi (Pasaport) üzerinde basılı geçerli Kanada Vizesi olması, Kanada ülkesine serbestçe giriş yapılacağı anlamı taşımamaktadır. Kanada gümrük kapısında görevli Kanada Göçmenlik Ofisi yetkilileri, geçerlilik süresine sahip pasaport ile birlikte Kanada seyahat amacını ve seyahat süresi sonunda Kanada’nın terk edileceğini beyan edici evrakların, Kanada sınır kapılarından geçiş sırasında sunulmasını talep etmektedir. Kanada’ya giriş sırasında ibraz edilmesi gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

Kanada seyahati öncesi geçerliliği en az 6 ay süreli bir pasaport ve seyahat tarihlerini kapsayan Kanada Vizesi

 

Sağlık Raporu

Herhangi bir suç ya da göçmenlik gerektiren bir mahkumiyet  kaydı olmadığına dair Sabıka Belgesi

Bir Kurum ya da Kuruluşta çalıştığına dair Çalışma Belgesi- İşveren İzin Yazısı

Vatandaşı olduğu ülkeye tekrar geri döneceğini kanıtlayan evraklar: Ev Tapusu, finansal gelir kaynakları, aile bağlarını gösteren nüfus kayıtları

Kanada’da kalış süresini destekleyici parasal meblağ (bu miktar konaklama şekline ve kalış süresine göre değişiklik gösterir).

Davetiye Mektubu : Kanada’da ziyaretine gidilen kişi tarafından yazılmış olmalı .

ÖNEMLİ NOT: Kanada seyahati için geçerli Kanada vizesi sahibi olmak, Kanada Göçmenlik Ofisi yetkilisi tarafından ülkeye giriş için yeterli görülmemektedir.

 

 

 

 

 

Kanada vizesi ile ülkeye nasıl giriş yapılır?