Kanada Turistik Vizesi

Kanada'ya turistik amaçlı ziyaret edecek olan Umuma Mahsus (Bordo) pasaport, Hizmet (Gri) Pasaport, Diplomatik (Siyah) Pasaport ve Hususi (Yeşil) pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Kanada vizesi için Kanada Konsolosluğuna müracaatında bulunmakla mükelleftirler. Kanada’ya turistik amaçlı kısa süreli vize müracaatında bulunacak şahıslar müracaatlarını Kanada Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar, Vize Başvuru Merkezleri ile Turizm Acenteleri aracılığıyla gerçekleştirebilmektedir.

Kanada Vize başvuru işlemleri randevu sistemiyle çalışmamaktadır. Kanada Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar aracılığıyla başvuru yapılmalıdır. Kanada turistik vize müracaatında bulunacak şahıslar müracaatlarını hafta içi her gün 08.30 ve 15.30 saatleri arasında gerçekleştirebilirler. Pasaport İadesi için hafta içi her gün 14.30 ve 16.30 saatleri arasında alınmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve İran vatandaşlarının geçici konaklama vizesi, izin başvuruları ile Kanada vatandaşı olup Türkiye'de daimi oturma iznine sahip vatandaşların Kanada vizesi için başvurularını konsolosluğun yetkilendirmiş olduğu kurumlar aracılığıyla gerçekleştirmelidir. Kanada vizesi başvurularında görev bölgesi zorunluluğu yoktur. Kanada vizesi için başvuru işlemleri 10-12 iş günü içinde sonuçlandırılmaktadır. Kanada Konsolosluğuna yapılacak vize müracaatı işlemlerinin resmi tatil vb. bazı sebeplerden dolayı uzayabileceği göz önünde bulundurularak işlemlere seyahat tarihinden en az 1 ay öncesinden başlanmalıdır. Kanada’ya seyahat edecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gerçekleştirilecek seyahat amacına göre;  Kanada Turistik Ziyaret Vizesi, Kanada Akraba Ziyareti Vizesi, Kanada İş Ziyareti Vizesi, Kanada Öğrenim Vizesi ya da Kanada Transit Vize kategorileri olarak belirlenmiş kısa süreli vize müracaatlarını gerçekleştirmelidirler.

Kanada Konsolosluğuna yapılan vize müracaatlarında, müracaat sahibine ait bilgilerin ve evrakların eksiksiz olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. Kanada Konsolosluğu, vizenin değerlendirilmesi ve karar verme aşamasında, lüzum gördüğü takdirde ek evrak talebinde bulunabilmektedir.

Kanada Turistik Ziyaret Vizesi için Gerekli Evraklar Hakkında

Pasaport - Kanada Turistik Ziyaret Vize başvurularında geçerliliği kabul edilen pasaportun özellikleri; Vize başvuru tarihinden ileriye doğru en az 6 ay geçerlilik süresine sahip ve son on yıl içerisinde çıkarılmış geçerli pasaportun en az iki adet boş vize sayfası bulunmalıdır. Pasaportun ve pasaportta daha önceden alınmış Schengen, ABD, İngiltere, İsviçre vizeleri varsa fotokopileri gerekmektedir.

Kanada vize başvuru formu ve aile bilgi formu - Kanada vizesi müracaatının yapılabilmesi için online "Vize Başvuru Formu" ve "Aile Bilgi Formu"; Kanada Konsolosluğu’nun web sitesi üzerinden doldurulmalıdır. Portal üzerinden Kanada Vize Başvuru Formu’nun İngilizce ya da Fransızca olarak eksiksiz yanıtlanması, imza ve başvuru tarihli bölümlerinin eksiksiz doldurulması halinde onaylanmaktadır. Formun çıktısının alınması ve Kanada Konsolosluğu kanada vize harcının Garanti Bankasına ödenmesi ile Kanada Konsolosluğu müracaatı resmen kabul etmiş olacaktır. 

DİKKAT! - Doğum yeri bilgisinin pasaporttaki ile aynı olmasına ve pasaportun numarasının kodlanması esnasında hiç boşluk bırakılmamasına dikkat edilmelidir. E-mail adresinin yazılması zorunludur. Formun doldurulması esnasında yapılan hata, formun tekrar baştan doldurulmasını gerektirir. Bunun sebebi girilmiş olan bilgilerin bir barkoda yansıtılmış olmasındandır. Bilgi hatalıysa barkodda hatalı olacaktır.

Biometrik fotoğraf - Kanada turistik ziyaret vize başvurusunda bulunan kimselerin bilmesi gereken biometrik fotoğraf standartları: 35x45 ölçülerinde, 2 adet, beyaz  arka fonlu ve son 3 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır. Pasaportta başka bir vizenin alınması için kullanılmamış olması gereklidir.

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi - Kanada vizesi işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

Kanada turistik ziyaret vize talep dilekçesi - Kanada Konsolosluğuna hitaben, antetli kağıda, İngilizce ya da Fransızca olarak yazılmış; seyahatin amacı, seyahat tarihleri, seyahatin sponsoru ve vize süresinin bitiminde ülkeden ayrılma taahhüdü içeriğinde belirtilmelidir.

Kanada turistik vize başvurularında bulunacak kişi çalışan ise - Başvuru sahibinin bağlı bulunduğu Kurum/Şirket yetkilisi tarafından, Kanada Konsolosluğuna hitaben İngilizce yazılmış, antetli kağıda; - başvuru sahibinin görevi, maaş bilgisi, izinli olduğu seyahat tarihleri, seyahatin kim tarafından finanse edildiği ve görevine tekrar geri döneceği taahhüdünü içeren bir izin dilekçesi, imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmalıdır. 

Kanada turistik vize başvurularında bulunacak kişi şirket sahibi ise - Kanada Konsolosluğuna hitaben, şirketinin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklık/pozisyonunu anlatan bir dilekçe olmalıdır. 

Kanada turistik vize başvurularında bulunacak kişi öğrenci İse - Seyahatine sponsor olan ebeveyninden, seyahatin detaylarını ve seyahatin tüm masraflarının karşılandığına dair bir dilekçe sunulmalıdır. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durumu da dilekçeye eklenmelidir. Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tam tekmili vukuatlı nüfus kayıt örneği ve anne-babanın evlilik cüzdanı fotokopisi dilekçeye eklenmelidir. 

Kanada turistik vize başvurularında bulunacak öğrenci reşit değil ise - 3. şahısla veya okulla Kanada’ya seyahat ediyorsa; Kanada turistik ziyaret vize talep dilekçesi ile birlikte anne ve babadan noter tasdikli izin belgesi (Muvafakatname) aslı.  

Kanada turistik vize başvurularında bulunacak kişi ev hanımı ise - Başvuru sahibine seyahat masrafları için eşi sponsor oluyorsa, seyahat planını ve seyahatin sponsoru olduğunu açıklayıcı Kanada vizesi talep dilekçesine ek olarak sponsor kişinin mali ve mesleki evrakları ile birlikte sunulmalıdır.

Mesleğe ilişkin belgeler - Kanada turistik ziyaret vizesi başvuru işlemlerinde bulunacak kişilerin bağlı bulundukları Kurum/Şirkette çalıştıklarını gösteren belgeler; "SGK İşe Giriş Bildirgesi" -başvuru sahibi çalışmakta olduğu şirkette çalışma süresi 1 yıldan az ise; bundan önceki çalıştığı firmadan bu belgeyi almalıdır. "SGK Hizmet Dökümü" ve bağlı bulunulan kurum/şirketten alınacak, antetli kağıda yetkili kişi tarafından, kaşe ve ıslak imzası bulunan "görev belgesi" veya "işveren izin belgesi" (imzalı ve kaşeli). Varsa, "Görev Kimlik Kartı" fotokopisi.

Kişi çiftçi ise - Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi aslı ve fotokopisi. 

Kişi öğrenci ise - Güncel tarihli  Öğrenci Belgesi aslı ve fotokopisi. Transkript Belgesi.

Kişi Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis ise - Mesleği ile ilgili Oda Kaydı yada Meslek Kimlik Kartı ibraz edilmelidir. 

 

Kanada turistik ziyaret vizesi işlemi için başvuru sahiplerinin bağlı bulunduğu şirkete ait sunmaları geren resmi evraklar

İmza Sirküleri fotokopisi - Kanada vizesi işleminde bulunan kişinin çalıştığı şirkette  imza atma yetkisi olan kişinin ibrazı adına sunulmalıdır

Vergi Levhası fotokopisi - Şirketin bulunulan yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı

Ticaret Sicil Gazetesi - Kanada Turistik Vize işleminde bulunan kişinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve unvan değişikliğini göstermesi bakımından önemlidir. 

Faaliyet Belgesi - 3 aydan eski tarihli belgeler kabul edilmemektedir. Orijinal olmalı, fotokopi kabul edilmemektedir.

Şirketin Banka Hesap Cüzdanı fotokopisi - son 3 aylık hareketleri içeren, güncel, banka yetkilisi tarafından, kaşeli-imzalı ve ekinde bankanın imza sirküleri mutlaka olmalıdır.

Finansal durumu belgeleyen evraklar - Kanada Konsolosluğu/Elçiliği, Kanada seyahat masrafları karşılığı bakiyenin banka hesabında teminatını; başvuru sahibinin şahsi banka hesabında EURO/TL veya USD karşılığı olarak göstermelidir. Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü fotokopisi- son 3 aylık hareketleri içeren, güncel, banka yetkilisi tarafından kaşeli-imzalı hesap ekstresi ve ekinde banka yetkilisinin imza sirküleri mutlaka bulunmalıdır. Kanada Turistik Vize işleminde bulunacak kişilerin son 3 aylık maaş bordroları, bağlı bulundukları Kurum tarafından kaşeli ve ıslak imzalı bir şekilde hazırlanarak, sunulmalıdır.

Kanada turistik vize başvurularında bulunacak başvuru sahibi emekli ise - emekli maaşının son 3 aylık maaş hesap dökümü gösterilmelidir. Varsa, emekli kişinin emeklilik kartının önlü-arkalı fotokopisi. Ayrıca, tapu, araç ruhsatı, kredi kartı ekstreleri ile kira gelirlerini belgelemeleri önemlidir

Seyahat planını destekleyici belgeler - Kanada Turistik Ziyaret Vizesi için hazrlanan başvuru dosyası içinde yer alması gereken turistik seyahat rezervasyonları; ulaşım ve konaklama planlarını onaylayıcı seyahat belgelerinin sunulması zorunludur.

Otel rezervasyonu - Seyahat edecek kişi adına düzenlenmiş olmalıdır. Uçak bilet rezervasyonu- gidiş-dönüş uçak bilet rezervasyonu, seyahat tarihlerini desteklemelidir.

Seyahat sağlık sigortası - Kanada vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin, acil tıbbi bakım, hastane edavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış sigorta poliçesi; Kanada’ da kalış süresini kapsayan, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

ÖNEMLİ UYARI: Kanada Turistik Ziyaret Vizesine başvuruda bulunmak isteyen kişilerin bu sayfada yer alan bilgileri dikkatli bir şekilde okumaları rica olunur. Bu sayfada yer alan bilgiler ve talimatlar,başvuru dosyanızı olabildiğince doğru ve tam bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Kanada Konsolosluğu veya Kanada  Büyükelçiliğine vize müracaatında, eksik veya yanlış belgelerin teslim edilmesi sebebiyle doğabilecek  gecikme veya reddedilme riskini azaltmayı amaçlamaktadır.

Kanada Konsolosluğu ve Kanada Turistik Vize İşlemleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Kanada seyahatim için Hangi Kanada vizesini almalıyım?
İhtiyacınız olan vize tipi Kanada'ya yapacağınız seyahatin amacına bağlıdır. Eğer Kanada'da arkadaşınız ya da akrabanız var ise aile ,arkadaş ziyareti vizesine başvurabilirsiniz. Kanada'da bir iş toplantısına davetli iseniz ya da Fuara katılacaksanız ticari vizeye, amacınız Kanada’nın turistik yerlerini gezmek ise turistik vize talebinde bulunabilirsiniz.

Kanada vizesine Şahsen başvurmam gerekiyor mu?
Hayır, Kanada vizesinde şahsen başvurmanıza gerek yoktur. Sizin adınıza başvurmak üzere temsilci ya da acente yetkilisi atayabilirsiniz.

Kanada vizesi alabilmem için en önemli evrak hangisidir?
Kanada turistik vizesi alabilmeniz için Konsolosluğa hitaben yazılan şahsi dilekçede eğer tüm masrafları siz karşılıyorsanız dilekçede tüm masrafların tarafınızdan karşılanacağı ibaresi olmalı eğer sizin maddi geliriniz yeterli değil ise bir sponsorunuz olmalıdır. Bu durumda sponsorunuzun Konsolosluğa hitaben yazacağı sizin adınıza tüm masrafları karşılayacağını belirten dilekçe sunmalıdır. İstenen tüm evrakların eksiksiz olması Kanada vizesi için yapacağınız işlemlerin kolayca ilerlemesini sağlayacaktır.

Sistem üzerinden doldurulan formun hatasız olması gereklidir. Formun çıktısını almadan önce bilgilerinizi kontrol ediniz. Pasaport numarasını boşluk, tire işareti koymadan yazınız. (Örn: U2514514) Diğer türlü yazımlar hatalı kabul edilecektir. Doğum yerinizi, Pasaportta yazdığı şekilde yazınız. Pasaportta semt, ilçe yazıyorsa öyle yazınız. doğum yeri "Şişli" yazıyorsa "Şişli" yazılmalıdır. "Şişli/İstanbul" yazmanız hatalı kabul edilecektir. Tüm formu eksiksiz doldurmalısınız. Eksik yapılan başvuru Kanada Konsolosluğu Vize Başvuru Merkezi tarafından kabul edilmemektedir. Eksik bilgileri güncelleyip tekrardan başvuru yapmanız istenecektir.

Kanada vizesi başvurusunda Şirket Banka Dökümü ile başvuru yapabilir miyim?
Hayır turistik vize talebinde mutlaka şahsi banka hesap dökümü(Geriye dönük 3 aylık) sunulmalıdır.

Kanada Konsolosluğuna hitaben dilekçede özellikle belirtmem gerekenler nelerdir?
Kanada konsolosluğuna hitaben yazılan dilekçede gidiş - dönüş tarihleri , tüm masrafların tarafından karşılanacağı ve gidiş amacının turistik olduğu mutlaka belirtilmelidir.

Kanada vizesi başvurum ne zaman sonuçlanır?
Kanada Başkonsolosluğunun vize talep yoğunluğuna göre bu süre değişmektedir. Eğer vize talebiniz araştırmaya girmedi ise en erken 11 günde, en geç 21 günde sonuçlanmaktadır. Ankara Kanada Konsolosluğu vize talebinizi sonuçlandırdığında size bir mail göndermektedir. Bu maili aldığınız günün ertesi vize ofisinden pasaportunuz alabilirsiniz.

Pasaport iadesi Kanada Vize Başvuru Merkezinde saat 14.30 - 16.30 saatleri arasında yapılmaktadır.

Kanada konsolosluğu benden ek evrak isteyebilir mi?
Evet, ek evrak talebini size göndereceği mailde detaylı belirtecektir. İstenilen evrağı en kısa süreçte Kanada vize ofislerine teslim etmeniz gerekmektedir.

Kanada vizesini talep edebilmem için form doldurmam gerekiyor mu?
Evet. Talep ettiğiniz vize türüne göre form adeti değişmektedir. Turistik vize taleplerinde en az 2 adet form doldurmanız gerekmektedir: "Aile Bilgi Formu ve Kanada Vize Başvuru Formu." Eğer bu konuda tecrübeniz yok ise tamamen İngilizce olarak doldurmanız gereken bu formları vize uzmanları ile doldurmanız vizenizin olumlu sonuç almasında en önemli faktördür.

Bu web sitede aşağıdaki imzaya baktığımızda Knightsp.com’a ait görünüyor. Kanada Konsolosluğu’nun resmi web sitesi ile ilgisi var mıdır?
Knight SP, Google optimizasyonu yöntemlerini kullanarak farklı alan adları edinen ve bu alanlarda yayınladığı bilgiler ile Turizm, Seyahat, Danışma vb. şirketlerine reklam vererek stratejik partnerlik yapmaktadır. "kanadakonsoloslugu.net" web sitesi, konsolosluk ya da büyükelçilikle hiçbir akalası olmayıp içindeki bilgilerin bir resmi dayanağı yoktur. Vize uzmanlarından, yaşanmışlıklardan yola çıkılarak insanların yararına doğru yönlendirme yapmak amacı güdülmekte, doğru olmayan bilgileri veya güncellemek adına lütfen info@knightsp.com adresine yazınız. 

Kanada’dan uzun süreli vize talep edebilir miyim?
Kanada vizesine başvurmadan önce uzun süreli bir pasaporta sahip olmanız sizin için çok iyi bir avantaj olacaktır. Çünkü Kanada Konsolosluğu Pasaportunuzun geçerli olan son tarihine kadar vize vermektedir.

Kanada turistik vize başvuru durumunu nasıl takip edebilirim?
Kanada Vize Başvuru Merkezi’nde,başvurunuz için özel olarak oluşturulan takip fişinizdeki numarayla  başvuru sürecinizi www.vfsglobal.ca web sitesindeki online takip sisteminden dosyanızın durumunu öğrenebilirsiniz.

Duyurular

Kanada Konsolosluğu 17 Nisan Pazartesi kapalı

Kanada Konsolosluğu 17 Nisan Pazartesi kapalı olacaktır, vize ve diğer konsolosluk işlemleri yapılamayacaktır. ...
2017-04-05 16:15:13 Devamı...

Kanada Konsolosluğu’nda ‘SARI TOZ’ alarmı

  24 Ekim sabahı İstanbul Kanada Başkonsolosluğu’na gönderilen zarfın içinden sarı bir toz çıkması üzeri...
2016-10-27 17:18:12 Devamı...

Kanada Başkonsolosluk çalışma saatleri

İstanbul Kanada Başkonsolosluğu çalışma ve mesai saatleri haftaiçi Pazartesi Perşembe 09.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00 saatleri ara...
2016-10-27 17:18:00 Devamı...

Kanada 3 bin kalifiye işçi alacak

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Jason Kenney ülke genelinde ihtiyaç duyulan eyaletlerde istihdam edilmek üzer...
2016-10-27 17:17:46 Devamı...
Tüm Duyurular
Kanada Turistik Vizesi