Kanada Turistik Vizesi

Kanada'ya turistik amaçlı ziyaret edecek olan Umuma Mahsus (Bordo) pasaport, Hizmet (Gri) Pasaport, Diplomatik (Siyah) Pasaport ve Hususi (Yeşil) pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Kanada vizesi için Kanada Konsolosluğuna müracaatında bulunmakla mükelleftirler. Kanada’ya turistik amaçlı kısa süreli vize müracaatında bulunacak şahıslar müracaatlarını Kanada Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar, Vize Başvuru Merkezleri ile Turizm Acenteleri aracılığıyla gerçekleştirebilmektedir.

Kanada Vize başvuru işlemleri randevu sistemiyle çalışmamaktadır. Kanada Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar aracılığıyla başvuru yapılmalıdır. Kanada turistik vize müracaatında bulunacak şahıslar müracaatlarını hafta içi her gün 08.30 ve 15.30 saatleri arasında gerçekleştirebilirler. Pasaport İadesi için hafta içi her gün 14.30 ve 16.30 saatleri arasında alınmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve İran vatandaşlarının geçici konaklama vizesi, izin başvuruları ile Kanada vatandaşı olup Türkiye'de daimi oturma iznine sahip vatandaşların Kanada vizesi için başvurularını konsolosluğun yetkilendirmiş olduğu kurumlar aracılığıyla gerçekleştirmelidir. Kanada vizesi başvurularında görev bölgesi zorunluluğu yoktur. Kanada vizesi için başvuru işlemleri 10-12 iş günü içinde sonuçlandırılmaktadır. Kanada Konsolosluğuna yapılacak vize müracaatı işlemlerinin resmi tatil vb. bazı sebeplerden dolayı uzayabileceği göz önünde bulundurularak işlemlere seyahat tarihinden en az 1 ay öncesinden başlanmalıdır. Kanada’ya seyahat edecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gerçekleştirilecek seyahat amacına göre;  Kanada Turistik Ziyaret Vizesi, Kanada Akraba Ziyareti Vizesi, Kanada İş Ziyareti Vizesi, Kanada Öğrenim Vizesi ya da Kanada Transit Vize kategorileri olarak belirlenmiş kısa süreli vize müracaatlarını gerçekleştirmelidirler.

Kanada Konsolosluğuna yapılan vize müracaatlarında, müracaat sahibine ait bilgilerin ve evrakların eksiksiz olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. Kanada Konsolosluğu, vizenin değerlendirilmesi ve karar verme aşamasında, lüzum gördüğü takdirde ek evrak talebinde bulunabilmektedir.

Kanada Turistik Ziyaret Vizesi için Gerekli Evraklar Hakkında

Pasaport - Kanada Turistik Ziyaret Vize başvurularında geçerliliği kabul edilen pasaportun özellikleri; Vize başvuru tarihinden ileriye doğru en az 6 ay geçerlilik süresine sahip ve son on yıl içerisinde çıkarılmış geçerli pasaportun en az iki adet boş vize sayfası bulunmalıdır. Pasaportun ve pasaportta daha önceden alınmış Schengen, ABD, İngiltere, İsviçre vizeleri varsa fotokopileri gerekmektedir.

Kanada vize başvuru formu ve aile bilgi formu - Kanada vizesi müracaatının yapılabilmesi için online "Vize Başvuru Formu" ve "Aile Bilgi Formu"; Kanada Konsolosluğu’nun web sitesi üzerinden doldurulmalıdır. Portal üzerinden Kanada Vize Başvuru Formu’nun İngilizce ya da Fransızca olarak eksiksiz yanıtlanması, imza ve başvuru tarihli bölümlerinin eksiksiz doldurulması halinde onaylanmaktadır. Formun çıktısının alınması ve Kanada Konsolosluğu kanada vize harcının Garanti Bankasına ödenmesi ile Kanada Konsolosluğu müracaatı resmen kabul etmiş olacaktır. 

DİKKAT! - Doğum yeri bilgisinin pasaporttaki ile aynı olmasına ve pasaportun numarasının kodlanması esnasında hiç boşluk bırakılmamasına dikkat edilmelidir. E-mail adresinin yazılması zorunludur. Formun doldurulması esnasında yapılan hata, formun tekrar baştan doldurulmasını gerektirir. Bunun sebebi girilmiş olan bilgilerin bir barkoda yansıtılmış olmasındandır. Bilgi hatalıysa barkodda hatalı olacaktır.

Biometrik fotoğraf - Kanada turistik ziyaret vize başvurusunda bulunan kimselerin bilmesi gereken biometrik fotoğraf standartları: 35x45 ölçülerinde, 2 adet, beyaz  arka fonlu ve son 3 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır. Pasaportta başka bir vizenin alınması için kullanılmamış olması gereklidir.

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi - Kanada vizesi işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

Kanada turistik ziyaret vize talep dilekçesi - Kanada Konsolosluğuna hitaben, antetli kağıda, İngilizce ya da Fransızca olarak yazılmış; seyahatin amacı, seyahat tarihleri, seyahatin sponsoru ve vize süresinin bitiminde ülkeden ayrılma taahhüdü içeriğinde belirtilmelidir.

Kanada turistik vize başvurularında bulunacak kişi çalışan ise - Başvuru sahibinin bağlı bulunduğu Kurum/Şirket yetkilisi tarafından, Kanada Konsolosluğuna hitaben İngilizce yazılmış, antetli kağıda; - başvuru sahibinin görevi, maaş bilgisi, izinli olduğu seyahat tarihleri, seyahatin kim tarafından finanse edildiği ve görevine tekrar geri döneceği taahhüdünü içeren bir izin dilekçesi, imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmalıdır. 

Kanada turistik vize başvurularında bulunacak kişi şirket sahibi ise - Kanada Konsolosluğuna hitaben, şirketinin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklık/pozisyonunu anlatan bir dilekçe olmalıdır. 

Kanada turistik vize başvurularında bulunacak kişi öğrenci İse - Seyahatine sponsor olan ebeveyninden, seyahatin detaylarını ve seyahatin tüm masraflarının karşılandığına dair bir dilekçe sunulmalıdır. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durumu da dilekçeye eklenmelidir. Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tam tekmili vukuatlı nüfus kayıt örneği ve anne-babanın evlilik cüzdanı fotokopisi dilekçeye eklenmelidir. 

Kanada turistik vize başvurularında bulunacak öğrenci reşit değil ise - 3. şahısla veya okulla Kanada’ya seyahat ediyorsa; Kanada turistik ziyaret vize talep dilekçesi ile birlikte anne ve babadan noter tasdikli izin belgesi (Muvafakatname) aslı.  

Kanada turistik vize başvurularında bulunacak kişi ev hanımı ise - Başvuru sahibine seyahat masrafları için eşi sponsor oluyorsa, seyahat planını ve seyahatin sponsoru olduğunu açıklayıcı Kanada vizesi talep dilekçesine ek olarak sponsor kişinin mali ve mesleki evrakları ile birlikte sunulmalıdır.

Mesleğe ilişkin belgeler - Kanada turistik ziyaret vizesi başvuru işlemlerinde bulunacak kişilerin bağlı bulundukları Kurum/Şirkette çalıştıklarını gösteren belgeler; "SGK İşe Giriş Bildirgesi" -başvuru sahibi çalışmakta olduğu şirkette çalışma süresi 1 yıldan az ise; bundan önceki çalıştığı firmadan bu belgeyi almalıdır. "SGK Hizmet Dökümü" ve bağlı bulunulan kurum/şirketten alınacak, antetli kağıda yetkili kişi tarafından, kaşe ve ıslak imzası bulunan "görev belgesi" veya "işveren izin belgesi" (imzalı ve kaşeli). Varsa, "Görev Kimlik Kartı" fotokopisi.

Kişi çiftçi ise - Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi aslı ve fotokopisi. 

Kişi öğrenci ise - Güncel tarihli  Öğrenci Belgesi aslı ve fotokopisi. Transkript Belgesi.

Kişi Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis ise - Mesleği ile ilgili Oda Kaydı yada Meslek Kimlik Kartı ibraz edilmelidir. 

 

Kanada turistik ziyaret vizesi işlemi için başvuru sahiplerinin bağlı bulunduğu şirkete ait sunmaları geren resmi evraklar

İmza Sirküleri fotokopisi - Kanada vizesi işleminde bulunan kişinin çalıştığı şirkette  imza atma yetkisi olan kişinin ibrazı adına sunulmalıdır

Vergi Levhası fotokopisi - Şirketin bulunulan yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı

Ticaret Sicil Gazetesi - Kanada Turistik Vize işleminde bulunan kişinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve unvan değişikliğini göstermesi bakımından önemlidir. 

Faaliyet Belgesi - 3 aydan eski tarihli belgeler kabul edilmemektedir. Orijinal olmalı, fotokopi kabul edilmemektedir.

Şirketin Banka Hesap Cüzdanı fotokopisi - son 3 aylık hareketleri içeren, güncel, banka yetkilisi tarafından, kaşeli-imzalı ve ekinde bankanın imza sirküleri mutlaka olmalıdır.

Finansal durumu belgeleyen evraklar - Kanada Konsolosluğu/Elçiliği, Kanada seyahat masrafları karşılığı bakiyenin banka hesabında teminatını; başvuru sahibinin şahsi banka hesabında EURO/TL veya USD karşılığı olarak göstermelidir. Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü fotokopisi- son 3 aylık hareketleri içeren, güncel, banka yetkilisi tarafından kaşeli-imzalı hesap ekstresi ve ekinde banka yetkilisinin imza sirküleri mutlaka bulunmalıdır. Kanada Turistik Vize işleminde bulunacak kişilerin son 3 aylık maaş bordroları, bağlı bulundukları Kurum tarafından kaşeli ve ıslak imzalı bir şekilde hazırlanarak, sunulmalıdır.

Kanada turistik vize başvurularında bulunacak başvuru sahibi emekli ise - emekli maaşının son 3 aylık maaş hesap dökümü gösterilmelidir. Varsa, emekli kişinin emeklilik kartının önlü-arkalı fotokopisi. Ayrıca, tapu, araç ruhsatı, kredi kartı ekstreleri ile kira gelirlerini belgelemeleri önemlidir

Seyahat planını destekleyici belgeler - Kanada Turistik Ziyaret Vizesi için hazrlanan başvuru dosyası içinde yer alması gereken turistik seyahat rezervasyonları; ulaşım ve konaklama planlarını onaylayıcı seyahat belgelerinin sunulması zorunludur.

Otel rezervasyonu - Seyahat edecek kişi adına düzenlenmiş olmalıdır. Uçak bilet rezervasyonu- gidiş-dönüş uçak bilet rezervasyonu, seyahat tarihlerini desteklemelidir.

Seyahat sağlık sigortası - Kanada vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin, acil tıbbi bakım, hastane edavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış sigorta poliçesi; Kanada’ da kalış süresini kapsayan, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

ÖNEMLİ UYARI: Kanada Turistik Ziyaret Vizesine başvuruda bulunmak isteyen kişilerin bu sayfada yer alan bilgileri dikkatli bir şekilde okumaları rica olunur. Bu sayfada yer alan bilgiler ve talimatlar,başvuru dosyanızı olabildiğince doğru ve tam bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Kanada Konsolosluğu veya Kanada  Büyükelçiliğine vize müracaatında, eksik veya yanlış belgelerin teslim edilmesi sebebiyle doğabilecek  gecikme veya reddedilme riskini azaltmayı amaçlamaktadır.

Kanada Konsolosluğu ve Kanada Turistik Vize İşlemleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1- Kanada turistik vize başvurularında Kanada Konsolosluğundan randevu almak zorunlu mudur?
Türk vatandaşları Umumi Pasaport, Hususi Pasaport, Hizmet Pasaportu ve Diplomatik Pasaportlular Ankara Kanada Büyükelçiliğine başvuru yapmak zorundadır. İstanbul’da Kanada Vize başvuru merkezi ofisleri evrakları ve doldurmuş olduğunuz formları teslim alıp, Ankara Kanada Büyükelçiliğine ulaştırmaktadırlar. Kanada Vize merkezi Başvuru ofisleri dosyalarınızı hafta içi her gün 08:30-15:30 arasında randevusuz evrak kabul etmektedir.

 

2- Kanada vize başvurumu randevuya şahsen gelmeme gerek kalmadan yapabilir miyim?

Kanada vizesi almak için şahsen başvuru yapmaları zorunlu değildir. Vekalet verdiğiniz danışman firmalar sizin başvurularınızı ve işlemlerinizi takip edebilirler.
 

3- Kanada turistik vize işlemlerinde parmak izi ibrazı zorunlu mu?
Kanada vizesinde Türk vatandaşları parmak izi vermelerine gerek yoktur. Yabancı uyruklu kişiler ülkesine göre parmak izi vermek zorunda olabilirler.

 

4- Kanada turistik vizesi kaç günde çıkar?

Kanada vizesi normalde 11-15 gün arasında sonuçlanmaktadır. Eğer başvuran kişinin geçerli bir Amerika vizesi var ise ya da geçmişte Kanada vizesi aldı ise 5 gün içinde sonuçlanmaktadır. Bazı başvurular ise 30-45 gün arasına uzayabilmektedir. Yabancı uyruklu kişilerin başvuruları normal süreçten daha uzun sürmektedir. Başvuru yaptığınızda size Tracking ID numaranızın bulunduğu fiş verilecektir. Fişin üzerindeki numara ve doğum tarihinizi girerek başvuru durumunuzu öğrenebilirsiniz.

 

5- Kanada vizesi başvurumu İzmir’den, Mersin’den veya Ankara’dan gerçekleştirebilir miyim? İkamet edilen yerle başvuru yapacağım yer değişiklik gösterir mi?

Kanada vizesi başvuruları Ankara ya da İstanbul’da ki Kanada Vize Başvuru Merkezi ofislerinden yapabilmektedir. İkamet ettiğiniz yere göre başvuru yapacağınız yer herhangi bir değişiklik göstermez. Diğer illerden başvuru yapılamamaktadır.
 

6- VIP Başvuru ile Kanada vize işlemlerini hızlandırabilir miyim?

Kanada vize işlemlerinde ekstra ücret ödeyerek hızlandırma yapılamamaktadır.
 

7- Kanada turistik vize başvurumu seyahatten ne kadar süre önce yapmalıyım?

Kanada turistik vize başvurunuzu en az 1,5-2 ay öncesinden yapmanız vizenin seyahat tarihinize rahatlıkla yetişmesini sağlayacaktır. Kanada başvurunuzun yapılabilmesi için seyahat tarihinizin yakın olması şartı yoktur.
 

8- Kanada turistik vizesi için pasaport süresi ne olmalıdır?

Kanada Turistik vize için çıkış yapmayı planladığınız tarihinden sonra en az 6 ay geçerliliği olan pasaporta sahip olmanız gerekmektedir. Kanada Pasaport süresince vize verdiği için ne kadar uzun süreli pasaportunuz var ise sizin vizeniz de o kadar uzun olacaktır.
 

9- Kanada turistik vize başvurularında uçak veya otel rezervasyonu satın alınması zorunlu mudur? Rezervasyon düştüğü zaman Konsolosluk ret verebilir mi?

Kanada turistik vize başvurularında Otel ve Uçak rezervasyonu yapılması gereklidir. Otel randevunuzun satın alınmış olması şart değildir. Rezervasyonun aktif olması gerekmektedir.
 

10- Kanada vizesi işlemlerinde isim ve soyadı değişikliğinde eski isim ve soyadımın bulunduğu pasaportu kullanabilir miyim?

Kanada vizenizi alabilmek için evlilik cüzdanınızı ya da boşanma ilamını koyarak isim değişikliği sebebini belgelediğiniz taktirde eski soyadınızın bulunan pasaportunuzu kullanabilirsiniz. Ülkeye giriş çıkışlarda sorun yaşamamak adına gerekli değişikliği yaparak başvurmanız daha doğru olacaktır. Çünkü Kanada vizeyi pasaport süresince vermektedir. Pasaport değişikliği yapıldığında vize diğer pasaportunuzda kalacaktır. Bu durumda geçerli olan pasaportunuzda vizeniz olmadığı için ülkeye giriş izni vermeyecektir.
 

11- Kanada turistik vize ücreti nedir? Kimlerden vize ücreti alınmaz?

Kanada vizesi almak isteyen kişiler başvuruyu yapmadan önce 100 Kanada Doları Ankara Kanada Büyükelçiliğine vize bedeli ödemelidir. Eğer uzun süreli eğitim başvurusu yapıyorsanız 150 Kanada Doları ödemeniz gerekmektedir. Kanada vize başvurusunda bulunacak kişinin yaşı küçük olması vize bedeli ödemesinde herhangi bir değişiklik yaratmamaktadır. Evraklarınız ve ödeme dekontunuz ile birlikte Kanada Vize Başvuru Merkezi ofisine giderek Kanada vize işlem ücreti olarak 80,80 TL ücret ödeme yapmanız gerekmektedir. Kanada Vize Başvuru Merkezleri, Ankara ve İstanbul'da Kanada vize başvurularını alıp Ankara Kanada Büyükelçiliğine ulaştırmak için Kanada Vatandaşlık ve Göç Bakanlığı tarafından yetkilendirilen özel bir şirkettir. Burada belirtilen ücretler Kanada Büyükelçiliği tarafından değiştirilmiş olabilir güncel vize bedeli ücretlerine  Kanada Konsolosluğunun resmi web sayfasından ulaşabilirsiniz.
 

12- Kanada vize başvurumu daha kolay ve hızlı nasıl yapabilirim?

Kanada vizesinin sonucu Konsolosluğun yoğunluğuna göre uzayabilir. Kanada Konsolosluğunun vize sürecini hızlandırmak için herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır.

 

13- Kanada Konsolosluğu hangi durumlarda vize mülakatına çağırır?

Kanada Konsolosluğu mülakat yapmamaktadır. Dosyanızda ki ve formda yazılı olan bilgiye istinaden vize onayı gerçekleşmektedir. Eğer konsolosluk özellikle bir şey sorma gereği hissederse sizi telefonla arayıp bilgi almaktadır.

 

14- AB vatandaşı ile evli olanlar nasıl Kanada vizesi alır?

Avrupa Birliği vatandaşı olanlar Elektronik vize başvurusu yaparak vize alabilirler.
 

15- Vizeyi doğru kullanmak ne demektir?

Kanada sınırlarına doğru zamanda girip, 6 aylık vize süresi bitmeden ülkeyi terk ettiği takdirde vizesini doğru kullanmış olur. Vize sürecini geçirdi iseniz yapacağınız Kanada vize başvurularınızın red olmasına neden olur.
 

16- Kanada vizesini çok girişli ve uzun süreli almak için ne yapmalıyım?

Kanada konsolosluğu vizeyi onaylarsa pasaportunuzun süresince ve multiple olarak vize vermektedir. Uzun süreli vize alabilmeniz için uzun süreli bir pasaporta sahip olmanız yeterlidir.
 

17- Kanada Konsolosluğu vize departmanından vize alındıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kanada vizelerinin üzerinde yazan isimlerinin ve pasaport numaralarının doğru yazılıp yazılmadığını kontrol etmelidir. 

 

18- Kanada sınırından ülkeye giriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Vizeyi almış olmak sınırdan içeri girebileceğiniz anlamına gelmez gümrük memurları vizeniz olsa bile ülkeye girişinizi uygun bulmayabilirler. Kanada gümrüğünden geçerken ne amaçla ülkeye giriş yapacağınızı öğrenmek isteyeceklerdir bu durumda otel rezervasyonu ve dönüş biletinizi sorabilirler. Ülkeden çıkış tarihlerine dikkat etmelidirler. 6 aylık süre dolmadan mutlaka ülke sınırlarını terk etmeleri gerekmektedir.

 

19- Kanada Konsolosluğundan vize reddi aldım. İtiraz hakkım var mıdır? Tekrar ne zaman başvuru yapabilirim?

Kanada vize başvurunuza ret aldığınızda ankraimmigration@international.gc.ca mail adresine itirazınızı yazıp gönderebilirsiniz. Genelde başvurunuz incelendi karar kesindir. İsterseniz yeni başvuru yapabilirsiniz tarzında cevap gelmektedir.  Kanada konsolosluğundan vize reddi aldığınızda bunun sebebi ne ise ortadan kaldırdıktan sonra tekrar başvuru yapabilirsiniz. Red alma sebebiniz formunuzu yanlış doldurma, eksik evrak sunmanızdan dolayı olabilir. Öğrenim için başvuru yapanlar mutlaka bir iyi niyet mektubu sunmalıdır. Bu konularda vize uzmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.
 

20- Vize reddi alırsam ödediğim ücretin geri iadesi olur mu?

Kanada Konsolosluğu işlemlerinizin gerçekleşmesi için ödediğiniz ücreti red aldığınızda geri ödeme yapmamaktadır.

 

21- 18 yaş altı çocuğumuzla seyahat edeceğiz. Hem anne hem de babanın muvafakat name çıkarması gerekiyor mu?

Anne ya da Babadan herhangi biriyle yolculuk ediyorsa gelmeyen ebeveyn noterden muvafakat name vermek zorundadır. Pasaport süresince vize verildiği için daha sonra yapacağınız seyahatte anne ya da baba olmadan seyahat edebilmesi için anne ve baba birlikte gidiyor ise bile muvafakat name sunmanızda fayda vardır.
 

22- İşimden yeni ayrıldım, şirket evraklarım başvuruda geçerli olur mu?

Çalışmayan kişilerin başvuru yapması ancak 1. Derece akrabası (anne, baba ya da kardeşi) sponsor olması durumunda mümkündür. Eğer seyahat yapacak kişinin ebeveynlerinin dışında birisi sponsor olacaksa haklı bir sebebi olmalıdır. Bu durumu detaylı açıklayan İngilizce iyi niyet mektubu sunmalıdır.
 

23- Yeni işe girdim iş evraklarımda eksiklik var, başvurum kabul olur mu?

Kanada konsolosluğuna başvurunuzun olumlu olması için evraklarınız eksiksiz olmalı ve gelirinizi beyan eden evraklarınızı eksiksiz sunmalısınız. Yeni işe girişlere Kanada konsolosluğu sıcak bakmaz eğer kesintisiz uzun süreli bir iş yaşamınız var ise bunu belirten iyi niyet mektubu sunmalı belgelerle desteklemelidir.

 

24- Boşanma sebebiyle soyadım değişti ama evliyken aldığım pasaportu kullanmaya devam edebilir miyim?
Seyahatiniz yakın tarihte ise ve nüfus cüzdanınızda değişmedi ise kullanabilirsiniz boşanma ilamınızın da İngilizce tercümesi ile başvuru yapabilirsiniz. Daha sonra vize alırken ve gümrükten geçerken sorun yaşamamak adına en kısa zamanda pasaportunuzu değiştirmelisiniz.

 

25- Pasaportumu üçüncü şahıslar alabilir mi?

Kanada Vize Başvuru Merkezi  Ofisinden Pasaportunuzu şahsen almıyorsanız ; Size başvuru sırasında verilen başvuru kontrol listesi, Nüfus Cüzdanınızın aslı veya fotokopisi  ve vekalet yazısı ile 3.şahıslar sizin adınıza pasaportunuzu alabilir.
 

26- Geçerli Kanada vizemin olduğu pasaportumu kaybettim, vizemin geçerliliği devam eder mi?

Kanada vizesi olan Pasaportunuz kayboldu ise yeni pasaport ve yeni vize almanız gerekir kaybolan pasaporttaki vize geçersiz olur.
 

27- Vize reddi durumunda, vize randevusunda verdiğim parmak izinin geçerliliği devam eder mi?

Kanada Büyükelçiliği Türk vatandaşlarından parmak izi talebinde bulunmamaktadır.

 

28- Kanada vizesi ile başka hangi ülkelere seyahat edebilirim?

Geçerli Kanada vizesi ile Meksika ya giriş yapabilirsiniz.
 

29- Kanada vizesi işlemlerinde yaş sınırlaması var mıdır?

Kanada vize işlemlerinde yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Eğer yolculuk yapacak kişi çok yaşlı ise yolculuk yapabilir diye doktor raporu talep edebilir.
 

30- Kanada vizesi kapıda alınabilir mi?
Kanada vizesi kapıda alınamaz.

 

31- Kanada elektronik vizesi alabilir miyim?

Kanada başvuruları online olarak ta başvuru yapılabilir. Vizeniz çıkınca pasaportu Kanada Vize Başvuru Merkezleri aracılığı ile Pasaportu Ankara Kanada Büyükelçiliğine göndermeniz yeterlidir. Konsolosluk Pasaportunuza vize basıp geri göndermektedir.

 

32- Kanada Can plus uygulamsı nedir? Türk vatandaşları için avantajı nedir?

Kanada vizesi talep eden kişiler son 10 yıl içinde Amerika vizesi almış ve başvuru sırasında geçerli ise ya da Amerika vizesi süresi bitmiş ama son 10 yıl içinde Amerika ya giriş yapılmış ise yine son 10 yıl içinde Kanada vizesi almış ve Kanada ya girş yaptığını gösteren kaşe pasaportunda var ise Can Plus uygulamasından faydalanabilir. Kanada vizesi sonuçlanması 5 iş günü içinde gerçekleşir.

 

33- CAN Plus programından faydalanabilecek kişilerden istenilecek evraklar nelerdir? 

Çalışıyorsanız: işvereninizden görevinizi, izin sürenizi ve dönüşünüzde aynı işyerinde çalışmaya devam edeceğinizi gösteren antetli kağıda yazı-yetkili kişi tarafından kaşe imzalı ( yetkilinin imza sirküleri ile birlikte) , maaş bordronuz, maaşınızı gösteren vadesiz banka hesap dökümünüz- yolculuk masraflarınızı karşılayacak miktarda bakiyesi olmalıdır ), SSK veya Emekli Sandığı hizmet dökümünüz;

İşveren iseniz: işyerinizin ticaret sicil kaydı, son yıla ait vergi levhası, BAĞ-KUR numaranızı ve dökümünü gösteren barkodlu hizmet dökümü;

Emekli iseniz: emekli kimliği ve emekli maaşı aldığınız banka hesap cüzdanı;

Öğrenci iseniz: öğretim kurumunuzdan kayıtlı öğrenci olduğunuza dair belge ve sponsor evrakları.                         

 

34- Bu web sitesinde aşağıdaki imzaya baktığımızda Knightsp.com’a ait görünüyor. Kanada Konsolosluğu’nun resmi web sitesi ile ilgisi var mıdır?

Knight SP, Google optimizasyonu yöntemlerini kullanarak farklı alan adları edinmekte ve bu alanlarda yayınladığı bilgiler ile turizm, seyahat, danışma vb. şirketlere reklam alanı sağlayarak stratejik partnerlik yapmaktadır. Kanadakonsoloslugu.net web sitesinin, Kanada Konsolosluğu ya da Büyükelçiliği ile hiçbir alakası olmadığı gibi içindeki bilgilerin de resmi bir dayanağı yoktur. İçeriklerde vize uzmanlarının tecrübelerinden yola çıkılarak site ziyaretçilerinin yararına olacak şekilde doğru yönlendirme yapmak amacı güdülmektedir. Doğru olmayan bilgileri bildirmek veya bilgi güncellemesi yapmak için lütfen info@knightsp.com adresine yazınız. Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır ve bazı durumlarda ilgili konsoloslukla bizzat iletişime geçilerek teyit edilmeleri gerekmektedir.

 

Duyurular

Kanada Konsoloslukları 25 - 26 Aralık Tarihlerinde Kapalı Olacaktır

Kanada Konsoloslukları 25- 26 Aralık 2017 tarihlerinde Noel tatili nedeniyle kapalı olacaktır. Vize ve konsolosluk işlemleri yapılmayacakt...
2017-12-06 10:11:46 Devamı...

Kanada İki Ülkenin Vatandaşlarına Vizesiz Seyahat Hakkı Tanıdı

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı aldığı bir kararla Bulgaristan ve Romanya vatandaşları için vize uygulamasını kaldırdı. ...
2017-12-06 09:56:19 Devamı...

Kanada Konsolosluğu 17 Nisan Pazartesi kapalı

Kanada Konsolosluğu 17 Nisan Pazartesi kapalı olacaktır, vize ve diğer konsolosluk işlemleri yapılamayacaktır. ...
2017-04-05 16:15:13 Devamı...

Kanada Konsolosluğu’nda ‘SARI TOZ’ alarmı

  24 Ekim sabahı İstanbul Kanada Başkonsolosluğu’na gönderilen zarfın içinden sarı bir toz çıkması üzeri...
2016-10-27 17:18:12 Devamı...
Tüm Duyurular
Kanada Turistik Vizesi